فیلتر براساس ویژگی ها

آموزش ICT برای کودکان

نمایش در هر صفحه

یافتن اطلاعات

2,500 تومان 2,125 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

7,500 تومان 6,375 تومان

به کارگیری فرمان ها

2,500 تومان 2,125 تومان

تایپ کردن

2,500 تومان 2,125 تومان

تصویرهای رایانه ای

2,500 تومان 2,125 تومان

تهیه جدول

2,500 تومان ناموجود

دسته بندی اطلاعات

2,500 تومان 2,125 تومان