فیلتر براساس ویژگی ها

آموزش ICT برای کودکان

نمایش در هر صفحه

یافتن اطلاعات

2,500 تومان 2,000 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

7,500 تومان 6,000 تومان

به کارگیری فرمان ها

25,000 تومان 20,000 تومان

تایپ کردن

30,000 تومان 24,000 تومان

تصویرهای رایانه ای

2,500 تومان 2,000 تومان

تهیه جدول

2,500 تومان ناموجود

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان ناموجود