بازی حقه Hoax

بهترین دروغگو می‌تواند برنده شود کارخانه دار ثروتمند و پلیدی مرده است، اما فقط فریب کار‌ترین عضو خانواده، ثروت او را به ارث خواهد برد. یک هویت مخفی به شما داده شده است،‌ اما می‌توانید ادعا کنید شخصیت های دیگر بازی هستید. از ویژگی های یک شخصیت برای پیشبرد نقشه هایتان استفاده کنید. بازیکنان دیگر را بازجویی کرده و هویت واقعی آن‌ها را کشف کنید. و در نهایت، به رقبایتان اتهام زده و آن‌ها را یکی یکی از بازی حذف کنید. اما مراقب باشید! کافی است زیاد دروغ بگویید و خود را گیر بیندازید، تا بازیکنان دیگر هویت شما را فهمیده و از بازی حذف‌تان کنند. یا یک اتهام اشتباه بزنید و به راحتی حذف شده و یا بدتر از آن،‌باعث پیروزی حریف خود شوید.
72,000 تومان
تولید کننده: متفرقه
طول 13
عرض 13
ارتفاع 4.5
حرکتی بودن حرکتی نیست
سبک بازی استراتژی
رده سنی 14 سال به بالا
زمان بازی 20 دقیقه
تعداد نفرات 3 تا 6 نفر
زبان فارسی
محتویات بسته 7 کارت شخصیت 7 کارت سوءظن 1کارت حقه 6 برگه راهنما 27 توکن منبع 25 توکن فریب 1 دفترچه راهنما
راهنمای بازی بازی حقه، ‌برای 3-6 نفر طراحی شده است که همه‌ی آن‌ها به دنبال به ارث بردن ثروت یک سرمایه دار مشهور هستند. در این بازی، هویت بازیکنان مخفی می‌باشد. بنابراین بازیکنان باید از مهارت‌های فریبکاری و استنتاج خود استفاده کنند تا خودشان را در نقش های دیگران جا زده و همزمان، هویت بازیکنان دیگر را کشف کنند تا بتوانند آن‌ها را از بازی حذف کنند. آخرین بازیکنی که در بازی باقی بماند، برنده است.