بازی فکری آموزش کلمه های ساده انگلیسی

امروزه زبان انگلیسی نقش بسیار پررنگی در زندگی مدرن دارد . به همین دلیل باید آموزش زبان را در سنین پایین و در کودکی شروع کرد . بازی آموزش کلمه های انگلیسی ، همان طور که از اسمش پیداست ، کلماتی را به کودک یاد می دهد که بسیار آسان بوده و از لحاظ گفتاری بسیار ساده است . این بازی فکری برای یاددهی هرچه بهتر کلمات ، از اشکال مختلف و کارت های گوناگون استفاده می کند تا کلمات هرچه بهتر در ذهن کودک نقش ببندد .
57,000 تومان
تولید کننده: نردبان
حرکتی بودن حرکتی نیست
سبک بازی مهارتی
رده سنی 3 سال به بالا
زمان بازی نامحدود
تعداد نفرات 1 نفر
زبان انگلیسی
محتویات بسته 24 عدد کارت