فیلتر براساس ویژگی ها

تفکر سریع مدیر

نمایش در هر صفحه

انضباط

15,000 تومان ناموجود

طرح پیشنهادی

ناموجود

گردآوری اطلاعات

15,000 تومان ناموجود

ارتباط با تازه کارها

15,000 تومان ناموجود

پروژه

15,000 تومان ناموجود

کار زیاد

ناموجود