فیلتر براساس ویژگی ها

دانشوران دیروز و امروز

نمایش در هر صفحه

ویلیام موریس دیویس

15,000 تومان ناموجود

جان وود وارد

5,000 تومان 4,500 تومان

گرگورمندل

3,500 تومان 3,150 تومان

ماری کوری

15,000 تومان ناموجود

امیر اعلم

15,000 تومان ناموجود

الفرد وگنر

3,000 تومان 2,700 تومان

ابن هیثم

4,000 تومان 3,600 تومان

ایزاک نیوتن

15,000 تومان ناموجود

علی اکبر دهخدا

15,000 تومان ناموجود

بقراط

15,000 تومان ناموجود

محمد کرجی

5,000 تومان 4,500 تومان

دانیل فارنهایت

5,000 تومان 4,500 تومان

آنتوان ون لون هوک

15,000 تومان ناموجود

انتوان لاوازیه

3,000 تومان 2,700 تومان