فیلتر براساس ویژگی ها

انرژی و انواع آن

نمایش در هر صفحه

آزمایش های علمی با هوا

11,000 تومان 8,800 تومان

آهنربا

25,000 تومان 20,000 تومان

الکتریسیته

25,000 تومان 20,000 تومان

انتقال انرژی

ناموجود

انرژی

15,000 تومان ناموجود

انرژی آب

7,900 تومان 6,320 تومان

انرژی آبی

2,500 تومان 2,000 تومان

انرژی باد

7,900 تومان ناموجود

انرژی باد

13,200 تومان

انرژی خورشید

13,200 تومان

انرژی خورشیدی

2,500 تومان 2,000 تومان

انرژی خورشیدی

7,900 تومان 6,320 تومان

انرژی ها

ناموجود

انرژی ها

15,000 تومان ناموجود

انرژی های جدید

15,000 تومان ناموجود

انرژی های نو

ناموجود

انرژی هیدروژن

13,200 تومان

انرژی و حرکت

72,000 تومان