فیلتر براساس ویژگی ها

انرژی و انواع آن

نمایش در هر صفحه

آزمایش های علمی با هوا

25,000 تومان 21,250 تومان

آهنربا

25,000 تومان 21,250 تومان

الکتریسیته

25,000 تومان 21,250 تومان

انتقال انرژی

ناموجود

انرژی

15,000 تومان ناموجود

انرژی آب

7,900 تومان 6,715 تومان

انرژی آبی

15,000 تومان ناموجود

انرژی باد

7,900 تومان ناموجود

انرژی باد

22,100 تومان

انرژی خورشید

22,100 تومان

انرژی خورشیدی

15,000 تومان ناموجود

انرژی خورشیدی

7,900 تومان 6,715 تومان

انرژی ها

102,000 تومان

انرژی ها

15,000 تومان ناموجود

انرژی های جدید

15,000 تومان ناموجود

انرژی های نو

ناموجود

انرژی هیدروژن

22,100 تومان

انرژی و حرکت

102,000 تومان