فیلتر براساس ویژگی ها

انواع رسانه ها

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

1,500 تومان ناموجود

ارتباطات

ناموجود

ارتباطات

ناموجود

برنامه نویسی

1,200 تومان ناموجود

به کارگیری فرمان ها

25,000 تومان 20,000 تومان

تایپ کردن

30,000 تومان 24,000 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

7,500 تومان 6,000 تومان

ترافیک

10,000 تومان 8,000 تومان

تصویرهای رایانه ای

2,500 تومان ناموجود

تهیه جدول

15,000 تومان ناموجود

جستجو و طبقه بندی اطلاعات

1,200 تومان ناموجود

در شهر

16,000 تومان

دسته بندی اطلاعات

15,000 تومان ناموجود

نوجوانان و رسانه ها

6,000 تومان 4,800 تومان

یافتن اطلاعات

2,500 تومان 2,000 تومان