فیلتر براساس ویژگی ها

انواع رسانه ها

نمایش در هر صفحه

ارتباطات

15,000 تومان ناموجود

ارتباطات

ناموجود

ارتباطات

ناموجود

برنامه نویسی

15,000 تومان ناموجود

به کارگیری فرمان ها

25,000 تومان 21,250 تومان

تایپ کردن

30,000 تومان 25,500 تومان

تایپ کردن تهیه جدول و ....

15,000 تومان ناموجود

ترافیک

10,000 تومان ناموجود

تصویرهای رایانه ای

15,000 تومان ناموجود

تهیه جدول

15,000 تومان ناموجود

جستجو و طبقه بندی اطلاعات

15,000 تومان ناموجود

در شهر

34,000 تومان

دسته بندی اطلاعات

30,000 تومان 25,500 تومان

نوجوانان و رسانه ها

6,000 تومان 5,100 تومان

یافتن اطلاعات

30,000 تومان 25,500 تومان