فیلتر براساس ویژگی ها

انواع مهندسی :مهندسی صنایع،منهدسی برق،مهندسی راه و ساختمان و...

نمایش در هر صفحه

آتش نشان ها

6,500 تومان ناموجود

بیونیک

10,000 تومان 9,000 تومان

دانش الکترونیک

31,500 تومان

دایناسورها

ناموجود

ربات ها

15,000 تومان ناموجود

ربات ها

34,200 تومان

روبات ها 6 جلدی

18,900 تومان

روبات ها در پزشکی و علوم

15,000 تومان ناموجود

روبات ها در حمل و نقل

3,500 تومان 3,150 تومان

روبوت های جنگجو

15,000 تومان ناموجود

روبوت های هوشمند

15,000 تومان ناموجود

روبوت های کارگر

15,000 تومان ناموجود

روبوت های کاوشگر

7,900 تومان ناموجود

مواد جدید

15,000 تومان ناموجود

ناوهای هواپیمابر

15,000 تومان ناموجود