فیلتر براساس ویژگی ها

انواع مهندسی :مهندسی صنایع،منهدسی برق،مهندسی راه و ساختمان و...

نمایش در هر صفحه

آتش نشان ها

15,000 تومان 6,500 تومان

بیونیک

15,000 تومان 10,000 تومان

دانش الکترونیک

20,000 تومان

دایناسورها

38,000 تومان

دنیای روبات ها

70,000 تومان

ربات ها

15,000 تومان 10,000 تومان

ربات ها

38,000 تومان

روبات ها 6 جلدی

21,000 تومان

روبات ها در پزشکی و علوم

15,000 تومان ناموجود

روبات ها در حمل و نقل

15,000 تومان 3,500 تومان

روبات ها در قصه ها و فیلم ها

15,000 تومان 3,500 تومان

روبوت های جنگجو

15,000 تومان ناموجود

روبوت های هوشمند

15,000 تومان ناموجود

روبوت های کارگر

15,000 تومان ناموجود

روبوت های کاوشگر

15,000 تومان ناموجود

مواد جدید

15,000 تومان ناموجود

ناوهای هواپیمابر

15,000 تومان 5,500 تومان