فیلتر براساس ویژگی ها

تضاد ها و رابطه ها

نمایش در هر صفحه

آشنایی با ابوریحان بیرونی

12,000 تومان 9,600 تومان

آموزش مفاهیم حیوانات

10,000 تومان 8,000 تومان

استدلال قیاسی 2

23,200 تومان

بزرگ و کوچک

ناموجود

بزرگ کوچک زیاد کم

1,000 تومان ناموجود

بگرد و پیدا کن

10,400 تومان

بلند و کوتاه

4,000 تومان

پرورش هوش

ناموجود

پهن و باریک

4,000 تومان

تشابه

ناموجود

تفاوت ها

ناموجود

تفاوت و تشابه

10,400 تومان