فیلتر براساس ویژگی ها

تضاد ها و رابطه ها

نمایش در هر صفحه

آشنایی با ابوریحان بیرونی

15,000 تومان 12,000 تومان

آموزش مفاهیم حیوانات

15,000 تومان 10,000 تومان

استدلال قیاسی 2

29,000 تومان

بزرگ و کوچک

ناموجود

بزرگ کوچک زیاد کم

15,000 تومان ناموجود

بلند و کوتاه

5,000 تومان

پرورش هوش

40,000 تومان

پهن و باریک

5,000 تومان

تشابه

15,000 تومان

تفاوت ها

ناموجود