فیلتر براساس ویژگی ها

حرارت، آتش، گرما

نمایش در هر صفحه

انرژی نفت وسوخت های فسیلی

15,000 تومان ناموجود

زغال سنگ

15,000 تومان 2,000 تومان

مواد و فناوری

19,500 تومان

المپیاد فیزیک (موج و گرما)

15,000 تومان 5,000 تومان

گرما و آثار آن 2

15,000 تومان 5,000 تومان