فیلتر براساس ویژگی ها

دانستنی های مهندسی

نمایش در هر صفحه

حمل و نقل

15,000 تومان 1,300 تومان

روبوت های جنگجو

15,000 تومان 7,900 تومان

روبوت های کارگر

15,000 تومان 7,900 تومان

روبوت های کاوشگر

15,000 تومان 7,900 تومان

روبوت های هوشمند

15,000 تومان 7,900 تومان

مهندسی برق

14,900 تومان

مهندسی ریخته گری

15,000 تومان 7,900 تومان

مهندسی مکانیک

15,000 تومان 7,900 تومان