فیلتر براساس ویژگی ها

ساختمان اتمی عناصر

نمایش در هر صفحه

اتم ها و مولکول ها

15,000 تومان ناموجود

از اتم تا کیهان

20,400 تومان

ساختار اتم

4,500 تومان 3,825 تومان

اتم ها

10,000 تومان 8,500 تومان