فیلتر براساس ویژگی ها

ساختمان اتمی عناصر

نمایش در هر صفحه

اتم ها و مولکول ها

7,500 تومان 6,000 تومان

اکسیژن و هم بازی هایش

5,300 تومان 4,240 تومان

ساختار اتم

15,000 تومان ناموجود

اتم ها

10,000 تومان 8,000 تومان