فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آتش و باد

15,000 تومان ناموجود

آزمایش های علمی با آب

15,000 تومان 40,000 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

15,000 تومان 40,000 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

15,000 تومان 40,000 تومان

آهن ربا چیست؟

15,000 تومان ناموجود

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان ناموجود

بازی کن و بیاموز

120,000 تومان