فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آتش و باد

900 تومان ناموجود

آزمایش های علمی با آب

11,000 تومان 8,800 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

11,000 تومان 8,800 تومان

آزمایش هایی درباره محیط زیست

48,000 تومان 38,400 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

11,000 تومان 8,800 تومان

آهن ربا چیست؟

4,000 تومان ناموجود

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان ناموجود