فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آتش و باد

900 تومان 765 تومان

آزمایش های علمی با آب

11,000 تومان 9,350 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

11,000 تومان 9,350 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

11,000 تومان 9,350 تومان

آهن ربا چیست؟

4,000 تومان 3,400 تومان

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان ناموجود