فیلتر براساس ویژگی ها

فعالیت ها و آزمایش های فیزیک

نمایش در هر صفحه

آتش و باد

15,000 تومان ناموجود

آزمایش های علمی با آب

25,000 تومان 21,250 تومان

آزمایش های علمی با آهنربا

25,000 تومان 21,250 تومان

آزمایش هایی درباره محیط زیست

48,000 تومان 40,800 تومان

آزمایشهای علمی با نور و آینه

25,000 تومان 21,250 تومان

آهن ربا چیست؟

4,000 تومان ناموجود

آهنربای شگفت انگیز

15,000 تومان ناموجود