فیلتر براساس ویژگی ها

ماده، جرم، وزن و ...

نمایش در هر صفحه

آب

25,000 تومان 21,250 تومان

پشم

25,000 تومان 21,250 تومان

پنبه

25,000 تومان 21,250 تومان

جامدات مایعات و گازها

15,000 تومان ناموجود

چوب

25,000 تومان 21,250 تومان

خاک

25,000 تومان 21,250 تومان

شفاف و کدر

25,000 تومان 21,250 تومان

شیشه

25,000 تومان 21,250 تومان

صاف و زبر

25,000 تومان 21,250 تومان

فیزیک نوین

15,000 تومان ناموجود

گرم و سرد

25,000 تومان 21,250 تومان

مواد

15,000 تومان ناموجود

مکانیک

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

25,000 تومان 21,250 تومان

شکاف در لایه ازون

15,000 تومان ناموجود