فیلتر براساس ویژگی ها

ماده، جرم، وزن و ...

نمایش در هر صفحه

آب

25,000 تومان 20,000 تومان

پشم

25,000 تومان 20,000 تومان

پنبه

25,000 تومان 20,000 تومان

جامدات مایعات و گازها

25,000 تومان 20,000 تومان

چوب

25,000 تومان 20,000 تومان

خاک

25,000 تومان 20,000 تومان

شفاف و کدر

25,000 تومان 20,000 تومان

شیشه

25,000 تومان 20,000 تومان

صاف و زبر

25,000 تومان 20,000 تومان

فیزیک نوین

35,000 تومان 28,000 تومان

گرم و سرد

25,000 تومان 20,000 تومان

مواد

15,000 تومان ناموجود

مکانیک

15,000 تومان ناموجود

نرم و سخت

25,000 تومان 20,000 تومان

شکاف در لایه ازون

2,000 تومان 1,600 تومان