فیلتر براساس ویژگی ها

نقش شیمی در زندگی

نمایش در هر صفحه

تجزیه و ترکیب

15,000 تومان 4,400 تومان

رنگ

15,000 تومان 800 تومان

شیمی (ماده و تغییرات آن)

15,000 تومان 3,500 تومان

طبیعی و مصنوعی

15,000 تومان 800 تومان

فلز

15,000 تومان 1,750 تومان

فلز

15,000 تومان ناموجود

لاستیک

15,000 تومان 1,750 تومان

انرژی های نو

ناموجود

کاربرد علم

15,000 تومان ناموجود