فیلتر براساس ویژگی ها

نقش شیمی در زندگی

نمایش در هر صفحه

تجزیه و ترکیب

4,400 تومان 3,740 تومان

رنگ

800 تومان 680 تومان

شیمی (ماده و تغییرات آن)

3,500 تومان 2,975 تومان

طبیعی و مصنوعی

800 تومان 680 تومان

فلز

15,000 تومان ناموجود

فلز

1,750 تومان 1,488 تومان

انرژی های نو

ناموجود

کاربرد علم

15,000 تومان ناموجود