فیلتر براساس ویژگی ها

زندگینامه

نمایش در هر صفحه

جیمز وات آقای ماشین بخار

15,000 تومان 4,000 تومان

خوارزمی بنیان گذار جبر

15,000 تومان 12,500 تومان

زنان پیشرو

46,000 تومان

زنان در علم

ناموجود