فیلتر براساس ویژگی ها

زندگینامه

نمایش در هر صفحه

زنان پیشرو

33,000 تومان

هلن کلر

15,000 تومان 4,500 تومان

الکساندرگراهام بل

15,000 تومان 7,900 تومان

ایزاک نیوتن

15,000 تومان 7,900 تومان

آلبرت آینشتاین

15,000 تومان 14,900 تومان

توماس ادیسون

15,000 تومان 14,900 تومان

جان لوگی بیرد

15,000 تومان 7,900 تومان

چارلز داروین

15,000 تومان 7,900 تومان

گالیلئو گالیله

15,000 تومان 7,900 تومان

گولیلمو مارکونی

15,000 تومان 7,900 تومان

لویی پاستور

15,000 تومان 7,900 تومان