فیلتر براساس ویژگی ها

زندگی نامه ها نوجوان

نمایش در هر صفحه

زنان پیشرو

33,000 تومان

زنان پیشرو

35,000 تومان

پایان هولناک بزرگان تاریخ

15,000 تومان 11,500 تومان

آلبرت انیشتین

9,000 تومان

ماری کوری و کشف رادیوم

15,000 تومان 14,000 تومان

الکساندرگراهام بل

15,000 تومان 7,900 تومان

ایزاک نیوتن

15,000 تومان 7,900 تومان

آلبرت آینشتاین

15,000 تومان 14,900 تومان

توماس ادیسون

15,000 تومان 14,900 تومان

جان لوگی بیرد

15,000 تومان 7,900 تومان

چارلز داروین

15,000 تومان 7,900 تومان

گالیلئو گالیله

15,000 تومان 7,900 تومان

گولیلمو مارکونی

15,000 تومان 7,900 تومان

لویی پاستور

15,000 تومان 7,900 تومان