زوزو می گه خشم زیاد به بابا جونم نمی آد

9,500 تومان
ناشر: چکه
نویسنده مریم اسلامی
تصویرگر مانی وطن دوست، میثم زیدی
تعداد صفحات 12