فیلتر براساس ویژگی ها

قدرت عجیب

نمایش در هر صفحه

انتقام

ناموجود

آدم کش

15,000 تومان ناموجود

خرابکار

ناموجود

هدف

ناموجود