فیلتر براساس ویژگی ها

قدرت عجیب

نمایش در هر صفحه

انتقام

130,000 تومان

آدم کش

15,000 تومان ناموجود

خرابکار

115,000 تومان

هدف

120,000 تومان