فیلتر براساس ویژگی ها

قدرت عجیب

نمایش در هر صفحه

انتقام

16,000 تومان

آدم کش

15,000 تومان ناموجود

خرابکار

16,000 تومان

هدف

ناموجود