قربانی نیمه زمستان

98,000 تومان
ناشر: پیدایش
نویسنده مارکوس سجویک
مترجم فریده خرمی
تعداد صفحات 264