فیلتر براساس ویژگی ها

مشاهیر علم

نمایش در هر صفحه

آشنایی با هالی/ مشاهیر علم

15,000 تومان ناموجود

آشنایی با زکریای رازی

12,000 تومان 9,600 تومان

آشنایی با مندل/ مشاهیر علم

15,000 تومان ناموجود

آشنایی با هاوکینگ/ مشاهیرعلم

15,000 تومان 12,000 تومان

آشنایی با ابوریحان بیرونی

12,000 تومان 9,600 تومان

آشنایی با اینشتین/ مشاهیرعلم

13,000 تومان 10,400 تومان

آشنایی با پاستور/ مشاهیرعلم

15,000 تومان 12,000 تومان

آشنایی با داروین/ مشاهیرعلم

9,500 تومان 7,600 تومان

بنجامین فرانکلین

10,000 تومان 8,000 تومان

هلن کلر

10,000 تومان 8,000 تومان