فیلتر براساس ویژگی ها

مهارت های من

نمایش در هر صفحه

باد و کلاه کشاورز

15,000 تومان 3,500 تومان

چترم همه کاره است

15,000 تومان 3,500 تومان

دور و برم را می بینم

15,000 تومان 3,500 تومان

شیر آب را تعمیر می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

آتش نشانی را خبر می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

قایق سواری می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

توپ بازی می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

صبحانه آماده می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

ساندویچ درست می کنم

15,000 تومان 3,500 تومان

شیرینی می پزم

15,000 تومان 3,500 تومان