پلنر 80 برگ A5 آبرنگ

دفتر برنامه ریزی ( Planner ) برای آن دسته از افرادی که روزانه کار های بسیاری دارند و احتیاج به برنامه ریزی دارند بسیار مناسب است . داخل صفحه های این دفتر لیست کارهای امروز ، کارهای مهم امروز ، هدف ها ، لیست خرج و مخارج و ... طراحی شده است .
30,000 تومان
ناشر: آبرنگ
رنگ محصول صورتی
طرح محصول یونیکورن
جنس محصول کاغذی
محصول کشور ایران