نشریه خبری-تحلیلی بوکتاب

نشریه خبری- تحلیلی بوکتاب که از مردادماه سال 1398 آغاز به کار کرده، به صورت ماهنامه/ دوماهنامه منتشر شده و به مطالب تخصصی حوزه نشر، اخبار مربوط به کتاب کودک و نوجوان، کتابفروشی‌ها و بوکتاب می‌پردازد.

نشریه‌های منتشر شده در سال 1402:

دریافت نشریه شماره 13، فروردین و اردیبهشت 1402

دریافت نشریه شماره 14، خرداد و تیر 1402

دریافت نشریه شماره 15، مرداد و شهریور 1402

دریافت نشریه شماره 16، مهر 1402

دریافت نشریه شماره 17، آبان و آذر 1402

دریافت نشریه شماره 18، دی 1402

 دریافت نشریه شماره19، بهمن و اسفند 1402